ส่ง กทม//พระยอดธง ทองคำAU90%-+พิมพ์สมาธิเล็ก หนัก13.70กรัม มีใบตรวจค่าทองคำ หน้า-หลัง
ส่ง กทม//พระยอดธง ทองคำAU90%-+พิมพ์...
วันที่ 12/04/2565
โดย AMULETS IMMOTAL
ปิด ส่ง กทม//พระยอดธง ทองคำ AU93%-94%+-ใบตรวจค่าทองคำ2ใบ หน้า+หลังw12.70g AU93-94%+-Phra Yodthong, gold, AU93%-94%+- 2 gold certificates Front+back w12.70g AU93-94%+
ปิด ส่ง กทม//พระยอดธง ทองคำ AU93%-9...
วันที่ 28/06/2564
โดย AMULETS IMMOTAL
พระกริ่ง ปวเรศ ปี2411Phra Kring Pawaret year 2411
พระกริ่ง ปวเรศ ปี2411Phra Kring Paw...
วันที่ 28/06/2564
โดย AMULETS IMMOTAL
Phra Kring Pawaret Under the base of the Chinese Palace, Phra Kring Nong Sae is printed. Bronze body, ringing bell, before year 2500, Phra Sai Wangพระกริ่งปวเรศ ใต้ฐานพระราชวังจีน พิมพ์ พระกริ่งหนองแส เนื้อสัมฤทธิ์ กริ่งดัง ก่อนปี2500 พระสายวัง
Phra Kring Pawaret Under the base o...
วันที่ 10/05/2564
โดย AMULETS IMMOTAL
Phra Kring Pawaret 1891, polka dots, gold pins Under the base covered with a copper plate, there was a teacher's mark and a bell rang.พระกริ่งปวเรศ ปี๒๔๓๔ลายจุดหมุดทองคำ ใต้ฐานปิดแผ่นทองแดง มีรอยจารย์ กริ่งดัง
Phra Kring Pawaret 1891, polka dots...
วันที่ 10/04/2564
โดย AMULETS IMMOTAL
Phra Kring Pawaret amulet, bronze, engraved inscription, Prab Ngeo, Rama Vพระกริ่งปวเรศ เนื้อสำริด จาลึก ปราบเงี้ยว ร.๕
Phra Kring Pawaret amulet, bronze, ...
วันที่ 08/04/2564
โดย AMULETS IMMOTAL
Phra Kring Pawaret 3 pages (tri-faced), Somboon Poonsuk, ringing ring, base width 23 mm. Height 46 mm / 3 heads The lotus-patterned robe was hammered one by one, having sharp dimensions, not casting, found one on 23/03/2564.พระกริ่งปวเรศ3หน้า(ไตรพระพักตร์) พิมพ์สมบูรณ์พูนสุข กริ่งดัง กว้างฐาน23มิล สูง46มิล/3เศียร จีวรลายดอกบัวใช้การตอก ทีละดอก มีมิติ คมใช้  มิใช่การหล่อ พบ1องค์ ณ.วันที่23/03/2564
Phra Kring Pawaret 3 pages (tri-fac...
วันที่ 23/03/2564
โดย AMULETS IMMOTAL