โชว์พระ วทพ//PRA GING PAOWALED GOLD50%药师佛, 藥師佛 黄金พระกริ่ง ปวเรศ ทองคำ อธิฐานจิต โดย สมเด็จ พุฒาจารย์ โต พรหมรังษี พ.ศ.๒๔๑๑ ทองแท้50%+หนัก ประมาณ31.60 กรัมPRA GING PAOWALED GOLD50%药师佛, 藥師佛
โชว์พระ วทพ//PRA GING PAOWALED GOLD...
วันที่ 30/06/2564
โดย ONE IN THE WORLD
Show//Phra Kring Pawaret 1866 material (silver) 96.30%+-โชว์//พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๐๙เนื้อ(เงิน)96.30%+- พิมพ์ กริ่งดัง /ตอกอุณาโลม โค๊ตแบบ2ชั้น(แบบโค๊ตมีไส้) แต่งบัว2ชั้น พบ1องค์ ณ.วันที่13/02/2564
Show//Phra Kring Pawaret 1866 mater...
วันที่ 17/02/2564
โดย ONE IN THE WORLD
SHOW//โชว์//Phra Kring Pawaret 1866 A.D., silver material 96.30%+- Pim Somboon Poonsuk, prototype, ringing ring / Unalom hammered, 2-layer coat (with filling) decorated with 2 layers of lotus, found 1 amulet date 13/02/21พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๐๙เนื้อเงิน96.30%+- พิมพ์สมบูรณ์พูนสุข ต้นแบบ กริ่งดัง /ตอกอุณาโลม โค๊ตแบบ2ชั้น(แบบโค๊ตมีไส้) แต่งบัว2ชั้น พบ1องค์ ณ.วันที่13/02/2564
SHOW//โชว์//Phra Kring Pawaret 1866...
วันที่ 13/02/2564
โดย ONE IN THE WORLD