Phra Kring Pawaret 坐在船上,钟声响起。พระ​กริ่ง​ปวเรศ​ ประทับเรือ​ กริ่งดังPhra Kring Pawaret 坐在船上,钟声响起。
Phra Kring Pawaret 坐在船上,钟声响起。พระ​กร...
วันที่ 12/03/2566
โดย sun amuletz
พระกริ่ง เนื้อสัมฤทธิ์
พระกริ่ง เนื้อสัมฤทธิ์...
วันที่ 24/02/2566
โดย sun amuletz
Phra Kring Rachakan Engraved, Jor.Por.Ror5,青铜材质,响亮的响亮,罕见且罕见。พระกริ่งรัชกาล  จาลึก จ.ป.ร.ร๕ เนื้อสัมฤทธิ์ กริ่งดัง หายากพบเห็นน้อยองค์
Phra Kring Rachakan Engraved, Jor.P...
วันที่ 13/02/2566
โดย sun amuletz