จำนวนคนอ่านล่าสุด 50 คน

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411


พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.๒๔๑๑พิมพ์ หน้านาง เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นทองแดง กริ่งดัง Phra Kring Pawaret year 2411


รายละเอียด :

12691กล่องขาว 25kk30000

amulets immotal4387/8290กล่องขาว16

Phra Kring Pawaret year 2411#4387

-------------------------------------------------------------

ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ //สัตโลหะ

--*สัตโลหะ-, *สัตโลหะ*ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔สัตโลหะ(สัดตะ-) น. โลหะ ๗ ชนิด คือ เหล็ก ๑ ปรอท ๑ ทองแดง ๑ เงิน ๑ และทองคำ ๑, เพียงนี้เรียกว่า เบญจโลหะ, ถ้าเติมอีก ๒ ชนิด คือ เจ้า ๑ (เป็นคำตัดมาจาก “เจ้าน้ำเงิน” ว่า เป็นแร่ชนิดหนึ่ง สีเขียวเป็นสีน้ำเงิน) และสังกะสี ๑ เรียกว่า สัตโลหะ, ถ้าเติมอีก ๒ ชนิด คือ ชิน ๑ และบริสุทธิ์ ๑ (คือทองแดงบริสุทธิ์) เรียกว่า นวโลหะ.

--*เบญจโลหะน. โลหะ ๕ ชนิด คือ เหล็ก ๑ ปรอท ๑ ทองแดง ๑ เงิน ๑ และทองคำ ๑, ถ้าเติมอีก ๒ ชนิด คือ เจ้า ๑ (เป็นคำตัดมาจาก “เจ้าน้ำเงิน” ว่าเป็นแร่ชนิดหนึ่งสีเขียวเป็นสีน้ำเงิน) และสังกะสี ๑ เรียกว่า สัตโลหะ, ถ้าเติมอีก ๒ ชนิด คือ ชิน ๑ และบริสุทธิ์ ๑ (คือ ทองแดงบริสุทธิ์) เรียกว่า นวโลหะ (ตำราสร้างพระพุทธรูป).

โทร: 

ราคา: 0 บาท

หมวดพระ: พระยอดนิยมทั่วไป-พระกริ่ง-ลอยองค์-รูปหล่อ

0 ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบ ไม่สามารถโพสบทความหรือแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ