จำนวนคนอ่านล่าสุด 35 คน

พระกริ่ง​ พระแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ สงขลา​ เนื้อสัมฤทธิ์​ น​วะ​ อุดกริ่งดัง


พระกริ่ง​ พระแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ สงขลา​ เนื้อสัมฤทธิ์​ น​วะ​ อุดกริ่งดัง

พระกริ่ง​ พระแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ สงขลา​ เนื้อสัมฤทธิ์​ น​วะ​ อุดกริ่งดัง

พระกริ่ง​ พระแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ สงขลา​ เนื้อสัมฤทธิ์​ น​วะ​ อุดกริ่งดัง

พระกริ่ง​ พระแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ สงขลา​ เนื้อสัมฤทธิ์​ น​วะ​ อุดกริ่งดัง


รายละเอียด :

12774

ขอขอบคุณ เจ้าของบทความ

-------------------------------------------------------

กริ่งรูปเหมือน แม่เจ้าอยู่หัว วัดท่าคุระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เจ้าแม่อยู่หัว หมายถึง พระพุทธรูปทองคำที่สร้างแทนตัวบุคคล ที่ชาวบ้านท่าคุระ บุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธ์ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วจึงเป็นมรดกตกทอดมาให้คนรุ่นหลังได้เคารพสักการบูชาสืบต่อกันมา รวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่รวมใจเป็นหนึ่งทำให้ลูกหลานเกิดความรัก ความสามัคคีสืบมา

-------------------------------------------------------

ตำนานเจ้าแม่อยู่หัว...จากปากคำของคนเก่าที่เล่าต่อกันมาระบุว่า ตำนาน "เจ้าแม่อยู่หัว" เริ่มจาก "พระหน่อ" ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นโอรสเจ้าเมืองเมืองหนึ่งในสมัยสุโขทัยตอนปลายต่ออยุธยาตอนต้น (บางเสียงว่าคือเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) วันหนึ่งเมื่อพระหน่อมีพระชนม์ได้ 9-10 พรรษา ได้หายสูญไปขณะลงสรงน้ำที่ท่าน้ำ พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับสั่งให้ทหารออกติดตามแต่ก็ไม่พบ ขณะนั้น ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุงเดิม ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา) มีตาพรหมกับยายจันตั้งบ้านเรือนอยู่ ตาพรหมได้ไปพบ "พระหน่อ" และนำกลับมาเลี้ยงดูที่บ้านทหารของเจ้าเมืองออกตามจนมาพบพระหน่ออาศัยอยู่กับสองตายาย จึงนำความกลับไปกราบทูล พระราชบิดาและพระราชมารดา ทราบความจึงเสด็จมารับพระหน่อกลับ พระราชมารดาได้รับสั่งให้นายช่างทองตีทองเป็นแผ่นกว้าง แล้วสลักรูปพระหน่อลงในแผ่นทอง มอบให้ตาพรหมยายจัน แผ่นทองคำสลักรูปพระหน่อนี้เรียกกันว่า "เจ้าแม่อยู่หัว" เนื่องจากพระราชินี หรือเจ้าแม่อยู่หัวทรงเป็นผู้มอบให้ ..."ภายหลังมีคนโลภได้ขโมยตัดแผ่นทองคำไปทีละเล็กทีละน้อย ชาวบ้านจึงได้ตัดสินใจว่าให้นำแผ่นทองคำไปหลอมเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร โดยยังคงเรียกกันว่า "เจ้าแม่อยู่หัว" เป็นพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย แต่เดิมมีการสร้างพระพุทธรูปอีก 2 องค์เรียกว่า "พระพี่เลี้ยง" ต่อมาหายไป 1 องค์ จึงเหลือพระพี่เลี้ยงอยู่เพียงองค์เดียว ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าคุระแห่งนี้ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนมานานหลายร้อยปีและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานชาวท่าคุระและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดมา"

*****************************************

พระกริ่งแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ ขอได้-ไหว้รับ แต่ต้องรำโมราแก้บน

20 ก.พ. 2564

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

พระกริ่งแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ ขอได้-ไหว้รับ แต่ต้องรำโมราแก้บน  คอลัมน์... ตามรอย ตำนานแผ่นดิน โดย...  เอก อัคคี

คงต้องบอกว่า งานประเพณีโนราแก้บน รำโนราแก้บน วัดท่าคุระ จังหวัดสงขลา หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว กับประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัว พระพุทธรูปเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง หลังประสบความสำเร็จดั่งใจหวังนั้นถือว่า เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ 

พระกริ่งแม่อยู่หัว รุ่นสอง  ด้านหน้า

เพราะในวันพุธแรกของข้างแรมเดือน 6 ของทุกปี สำหรับชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจะถือว่าเป็นวันสมโภช "พระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัว"ที่ลูกหลานซึ่งออกเดินทางไปอยู่ต่างบ้านแดนไกลจะเดินทางกลับมาทำบุญให้บรรพบุรุษ

“พระแม่อยู่หัว”เป็นพระพุทธรูปทองคำขนาดเล็กจิ๋ว ปางสมาธิที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าคุระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ มาแล้วกว่า 300 ปี องค์ท่านจะถูกอัญเชิญออกจากมณฑป มาประดิษฐานไว้ในที่สำหรับสรงน้ำ เพื่อให้ชาวพุทธได้ร่วมกันสรงน้ำ และแก้บนด้วยการรำโนรา ด้วยความเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ 

**พระกริ่งแม่อยู่หัว รุ่นสอง  ด้านหลัง

ซึ่งในงานก็จะมีพิธีการรำโนราถวายเพื่อแก้บน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเหมรย พิธีกรรมวันแกร จะเริ่มต้นด้วยการบวชแก้บน ทั้งการบวชพระ บวชชี บวชชีพราหมณ์ และการอัญเชิญและสรงน้ำพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัว ในขณะที่คณะโนราเข้าโรงทำพิธีเบิกโรง ลงโรง ประกาศครู เชิญครู กราบครู โนราใหญ่รำถวายครู และการรำทั่วไป 

/ส่วนพิธีกรรมในวันที่ 2 จะเป็นวันเซ่นไหว้ครูหมอโนราและเจ้าแม่อยู่หัว  แก้บน รำโนราถวาย เหยียบเสน ส่งครูและทำพิธีตัดเหมรย ด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้า ชาวบ้านจึงต่างผลัดเปลี่ยนกันมารำแก้บน เพื่อให้เกิดความมีสิริมงคลกับตัวเอง และครอบครัวตลอดไป

*พระกริ่งแม่อยู่หัว รุ่นสอง  ก้นอุดหล่อยันต์อุ

เจ้าแม่อยู่หัวหมายถึง พระพุทธรูปทองคำที่สร้างแทนตัวบุคคลที่ชาวบ้านท่าคุระบุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วจึงเป็นมรดกตกทอดมาให้คนรุ่นหลังได้เคารพสักการบูชาสืบต่อกันมา รวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่รวมจิตใจเป็นหนึ่งทำให้ลูกหลาน เจ้าแม่อยู่หัว แม้ว่าจะมีขนาดหน้าตักกว้างเพียง 2 นิ้วแต่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มาก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น ประมาณ พ.ศ. 1900 

ในปีหนึ่งลูกหลานสามารถเห็นพระพุทธรูปแม่เจ้าอยู่หัวได้ครั้งเดียวตอนสรงน้ำ ในวันพุธแรกข้างแรมเดือนหกเท่านั้น ซึ่งทำติดต่อกันมานับร้อยปีมาแล้วและลูกหลานเจ้าแม่อยู่หัวต้องรักษาประเพณีสืบมา 

*สำหรับรูปหล่อพระกริ่งนั้นเท่าที่ทราบข้อมูลมามีการสร้างเพียงสองรุ่น โดยทางวัดท่าคุระ ซึ่งในปัจจุบันนี้ หายากมากเพราะลูกหลานของชาวบ้านที่สืบเชื้อสายมาจากชาวท่าคุระ ต่างเก็บไว้บูชาพกพาติดตัวไม่ค่อยที่จะปล่อยออกมาในตลาดสนามพระสักเท่าไรนัก อย่างในปี ปี2505 พิมพ์นั่ง เป็นพระเก่าหายาก ไม่ค่อยพบเจอครับ หรืออย่างในปี2528 ก็ได้มีการจัดสร้างอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า รุ่นสร้างมณฑป ที่ได้รับความนิยมมาก แต่ก็หายากสุดๆเหมือนกัน
-โดยส่วนตัวก็มีประสบการณ์ตรงเรื่องขอได้ไหว้รับจาก พระเครื่อง-พระกริ่งแม่อยู่หัวเช่นกัน จึงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวที่ไม่เคยห่างจากตัวเลยตั้งแต่ได้รับมอบมา สำหรับพระกริ่งรุ่นนี้มีสองพิมพ์คือ พิมพ์แขนตันกับพิมพ์แขนทะลุ ซึ่งต่างก็ได้รับความนิยมพอกัน เพราะหายากทั้งสองพิมพ์ ส่วนเนื้อชนวนมวลสารนั้นก็เป็นการชนวนโบราณของทางวัดท่าคุระมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นเหตุจึงสร้างได้เพียงจำนวนน้อยนิด ใครมีใครครอบครอง ถ้าเป็นลูกหลานชาวบ้านท่าคุระก็นับเป็นวาสนาแล้วล่ะครับท่าน!!

 

 

โทร: 0928732628

ราคา: 0 บาท

หมวดพระ: พระยอดนิยมภาคต่างๆ-พระยอดนิยม-ประจำจังหวัด

0 ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบ ไม่สามารถโพสบทความหรือแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ