จำนวนคนอ่านล่าสุด 117 คน

พระแก้วมรกรต ภปร เนื้ออัลปาก้า ๒๕๔๕//๖๔๓๗


พระแก้วมรกรต ภปร เนื้ออัลปาก้า ๒๕๔๕//๖๔๓๗

พระแก้วมรกรต ภปร เนื้ออัลปาก้า ๒๕๔๕//๖๔๓๗

พระแก้วมรกรต ภปร เนื้ออัลปาก้า ๒๕๔๕//๖๔๓๗

พระแก้วมรกรต ภปร เนื้ออัลปาก้า ๒๕๔๕//๖๔๓๗

พระแก้วมรกรต ภปร เนื้ออัลปาก้า ๒๕๔๕//๖๔๓๗

พระแก้วมรกรต ภปร เนื้ออัลปาก้า ๒๕๔๕//๖๔๓๗


รายละเอียด :

15946

รูปหล่อลอยองค์ ทรงหยดน้ำ พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ปี2545 เนื้อเงิน ที่ระลึกในหลวง 75 พรรษา ออกโดย ร.พ.ศิริราช เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง"อาคารพระศรีนครินทร" คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นครั้งแรก!..ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาต ให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และทรงโปรดเกล้าฯ พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเป็นประธาน ประกอบพิธีหลวงมังคลาภิเษก ณ อุโบสถวัดพระแก้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 พุทธศิลป์งดงามออกแบบโดยช่างหลวง เป็นพระแก้วมรกตองค์ลอย จำลอง ประดิษฐานในซุ้มทรงหยดน้ำ 

โทร: 0614901584

ราคา: 0 บาท

หมวดพระ: พระยอดนิยมทั่วไป-พระเหรียญ

0 ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบ ไม่สามารถโพสบทความหรือแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ