จำนวนคนอ่านล่าสุด 30 คน

พัชรีทีอ๋อง2เศียร กริ่งดัง เนื้อหาเก่าๆ พบเห็นน้อยองค์(องค์1เดี่ยว)


พัชรีทีอ๋อง2เศียร กริ่งดัง เนื้อหาเก่าๆ พบเห็นน้อยองค์(องค์1เดี่ยว)

พัชรีทีอ๋อง2เศียร กริ่งดัง เนื้อหาเก่าๆ พบเห็นน้อยองค์(องค์1เดี่ยว)

พัชรีทีอ๋อง2เศียร กริ่งดัง เนื้อหาเก่าๆ พบเห็นน้อยองค์(องค์1เดี่ยว)

พัชรีทีอ๋อง2เศียร กริ่งดัง เนื้อหาเก่าๆ พบเห็นน้อยองค์(องค์1เดี่ยว)

พัชรีทีอ๋อง2เศียร กริ่งดัง เนื้อหาเก่าๆ พบเห็นน้อยองค์(องค์1เดี่ยว)

พัชรีทีอ๋อง2เศียร กริ่งดัง เนื้อหาเก่าๆ พบเห็นน้อยองค์(องค์1เดี่ยว)


รายละเอียด :

11378

พัชรีทีอ๋อง2เศียร กริ่งดัง เนื้อหาเก่าๆ พบเห็นน้อยองค์(องค์1เดี่ยว)พัชรีทีอ๋อง2เศียร บรรจุกริ่ง ไม่ว่าจะ1เศียร หรือ2เศียร ไม่ค่อยได้พบเจอ ในการบรรจุเม็ดกริ่ง ในพระกริ่งจีน พัชรัทีอ๋อง ส่วนมาก หล่อแบบใต้ฐานกลวง องค์พิเศษ2เศียร บรรจุกริ่ง เสียงดังฟังชัด

*******************************************************************

4/2334 

พระองค์ในรูปมิใช่องค์ในบทความ

----------------------------------

ขอขอบคุณ เจ้าของบทความ

--------------------------------

พระกริ่งพัชรีตีอ๋อง

พระกริ่งพัชรีย์ตีอ๋อง หรือ พระกริ่งทีอ๋อง มีชื่อเรียกที่ถูกต้องในภาษาจีนว่า "เทาะทะลีทีอ๋อง" ไม่ใช่ "ตีอ๋อง" ดังที่เรียกกันโดยทั่วไป คำว่า "ทีอ๋อง" มีความหมายว่า ท้าวโลกบาล ประจำอยู่ทางทิศตะวันตก พระหัตถ์ถือเจดีย์ หรือบางองค์ ถีอ แส บางแห่งก็กล่าวว่า คือ "ท้าววิรูปักษ์" ผู้เป็นใหญ่ในนาคพิภพ ซึ่งพระหัตถ์ถือเจดีย์เช่นกัน แต่เข้าใจว่า "พระกริ่งทีอ๋อง" น่าจะสร้างขึ้นต่างคติกับท้าววิรูปักษ์ ด้วยคำว่า "ทีอ๋อง" คือท้าวโลกบาลซึ่งประจำอยู่บนสวรรค์ เฝ้าพระบรมธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่บนดาวดึงส์ หาได้อยู่ในนาคพิภพดังเช่นท้าววิรูปักษ์แต่อย่างใดไม่

พระกริ่งทีอ๋อง สร้างด้วยเนื้อสำริดทอง เนื้อในขององค์พระจะออกสีคล้ายทองแดง แต่ผิวชั้นนอกกะไหล่ด้วยทองคำ ลักษณะผิวเนื้อจะคล้ายพระกริ่งใหญ่และพระกริ่งบาเก็ง อยู่ในสกุลช่างยุคเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงลักษณะพิมพ์ทรงเท่านั้น ประติมากรรมของพระกริ่งทีอ๋อง ผู้สร้างพยายามเน้นให้เห็นถึงการแสดงออกทางกายวิภาคและอารมณ์อันสงบต่อการ บำเพ็ญสมาธิภาวนา พระพักตร์ที่เหี่ยวย่น พระหนุแหลม และปลายพระเนตรที่ชี้สูงขึ้น บ่งบอกลักษณะถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจที่เปล่งอยู่ภายใน พระหัตถ์ซ้ายถือเจดีย์ยอดเปลวเพลิง อันหมายถึงความรุ่งโรจน์และการตั้งมั่นในหลักธรรม ดอกบัวแปดกลีบที่เป็นบัลลังก์อยู่ตอนหน้าฐาน หมายถึง มรรคแปด

พระกริ่งทีอ๋อง สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่างปี พ.ศ.1349-1363 ลักษณะเครื่องทรงแสดงให้เห็นถึงลักษณะของนักบวชจีน อันนับเป็นแบบพิเศษทางด้านพุทธศิลปะของสกุลซัวไซ ที่เริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นลักษณะรูปมนุษย์เป็นแห่งแรก แต่ก็แสดงออกถึงลักษณะดั้งเดิมของจีน ซึ่งผู้สร้างได้ถ่ายแบบมาจากพระพุทธรูปที่วัดหลงเมนยี่ ใกล้นครลกเอี๋ยง ลักษณะ "เจดีย์เก้าชั้น" เป็นศิลปะในสมัยถัง ตามหลักฐานจาก "หนังสือฮุดก่ากักจง" ได้กล่าวถึงสมัยรัชกาลพระเจ้าถังเ*่ยงจง ในช่วงปี พ.ศ.1349-1363 มีสมณทูตจากอินเดียนำพระบรมธาตุเข้าไปถวาย พระองค์เสด็จออกมาต้อนรับและฉลองสมโภชพระบรมธาตุ และสร้างพระเจดีย์เก้าชั้นบรรจุไว้ ศิลปะพระพุทธรูปถือเจดีย์จึงเกิดขึ้นในสมัยนี้ คงจะสร้างเพื่อบูชาพระบรมธาตุนั่นเอง

พระกริ่งทีอ๋อง 1 ใน 5 ของพระกริ่งนอกยอดนิยมชุด "เทียมตึ้งโงโจ้ว" นับเป็นพระกริ่งที่หายากยิ่งกว่าพระกริ่งใหญ่และพระกริ่งบาเก็งเสียอีก เพราะมีแพร่หลายไม่มากนัก เท่าที่เคยปรากฏไม่น่าจะถึงยี่สิบองค์

โทร: 097-129-7060

ราคา: 0 บาท

หมวดพระ: พระยอดนิยมทั่วไป-พระกริ่ง-ลอยองค์-รูปหล่อ

0 ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบ ไม่สามารถโพสบทความหรือแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ