จำนวนคนอ่านล่าสุด 35 คน

พระกริ่งรัชกาล พศ.๒๔๕๑ ประภามลฑล หลัง พระบรมฉายาลักษณ์ ใต้ฐาน ครุต หงส์ มังกร ศิลปแบบ นูน สูง เปียกทองPhra Kring Phra Kring Rama 2408 B.E. Prabhamonthon, back of the royal image, under the base of the royal image, embossed, wet gold


พระกริ่งรัชกาล พศ.๒๔๕๑ ประภามลฑล หลัง พระบรมฉายาลักษณ์ ใต้ฐาน ครุต หงส์ มังกร ศิลปแบบ นูน สูง เปียกทองPhra Kring Phra Kring Rama 2408 B.E. Prabhamonthon, back of the royal image, under the base of the royal image, embossed, wet gold

พระกริ่งรัชกาล พศ.๒๔๕๑ ประภามลฑล หลัง พระบรมฉายาลักษณ์ ใต้ฐาน ครุต หงส์ มังกร ศิลปแบบ นูน สูง เปียกทองPhra Kring Phra Kring Rama 2408 B.E. Prabhamonthon, back of the royal image, under the base of the royal image, embossed, wet gold

พระกริ่งรัชกาล พศ.๒๔๕๑ ประภามลฑล หลัง พระบรมฉายาลักษณ์ ใต้ฐาน ครุต หงส์ มังกร ศิลปแบบ นูน สูง เปียกทองPhra Kring Phra Kring Rama 2408 B.E. Prabhamonthon, back of the royal image, under the base of the royal image, embossed, wet gold

พระกริ่งรัชกาล พศ.๒๔๕๑ ประภามลฑล หลัง พระบรมฉายาลักษณ์ ใต้ฐาน ครุต หงส์ มังกร ศิลปแบบ นูน สูง เปียกทองPhra Kring Phra Kring Rama 2408 B.E. Prabhamonthon, back of the royal image, under the base of the royal image, embossed, wet gold

พระกริ่งรัชกาล พศ.๒๔๕๑ ประภามลฑล หลัง พระบรมฉายาลักษณ์ ใต้ฐาน ครุต หงส์ มังกร ศิลปแบบ นูน สูง เปียกทองPhra Kring Phra Kring Rama 2408 B.E. Prabhamonthon, back of the royal image, under the base of the royal image, embossed, wet gold

พระกริ่งรัชกาล พศ.๒๔๕๑ ประภามลฑล หลัง พระบรมฉายาลักษณ์ ใต้ฐาน ครุต หงส์ มังกร ศิลปแบบ นูน สูง เปียกทองPhra Kring Phra Kring Rama 2408 B.E. Prabhamonthon, back of the royal image, under the base of the royal image, embossed, wet gold


รายละเอียด :

11676//11677//11678

11677//4/0604

พระกริ่ง รัชกาล พศ.๒๔๕๑ ประภามลฑล หลัง พระบรมฉายาลักษณ์ ใต้ฐาน  ครุต หงส์ มังกร ศิลปแบบ นูน สูง นูน เปียกทองPhra Kring Phra Kring Rama 2408 B.E. Prabhamonthon, back of the royal image, under the base of the royal image, embossed, wet gold

--------------------------------------------------------------------

โทร: 097-129-7060

ราคา: 0 บาท

หมวดพระ: พระยอดนิยมทั่วไป-พระกริ่ง-ลอยองค์-รูปหล่อ

0 ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบ ไม่สามารถโพสบทความหรือแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ